Wybory na Wójta Gminy Radzanowo

Ze względu na to, że żaden kandydat nie osiągnął wystarczającej liczby głosów nikt nie zwyciężył w pierwszej turze wyborów. Druga tura wyborów odbędzie się 19 grudnia 2021 r. w godzinach 7:00 – 21:00. Okręgi wyborcze pozostają bez zmian. 

 

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej.

Zachęcamy do zapoznania się z protokołami poszczególnych komisji wyborczych.

Numer obwodu Siedziba obwodu Protokół głosowania w obwodzie
Obwód Nr 1 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie  📜
Obwód Nr 2 Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie 📜
Obwód Nr 3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach 📜
Obwód Nr 4 Świetlica Wiejska w Ciółkówku 📜 
Obwód Nr 5 Przedszkole Niepubliczne Małolatek w Stróżewku 📜 
Obwód Nr 6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie 📜

PKW

Debata „POROZMAWIAJMY O GMINIE RADZANOWO”

Refleksja po ostatnim zebraniu wiejskim

Skromna refleksja po ostatnim zebraniu wiejskim.
Cieszę się z dwóch powodów, że Rogozino jak zwykle wykazało się mądrością w swoich wyborach, oraz że poparcie dla nowej pani sołtys oraz członków rady sołeckiej wyniosło ok. 75%, co stanowi wynik bardzo zbliżony do naszego wyniku w wyborach do rady gminy jaki osiągnęliśmy z kolegą Krzysztofem Czerwińskim. 
Przy wyjątkowo wysokiej frekwencji, w wyborach docenieni zostali kandydaci, którzy w czasie poprzedniej kadencji wykazali się zaangażowaniem, brali czynny udział w różnych wydarzeniach na wsi, byli kreatorami rzeczywistości, a jednocześnie są sympatycznymi, inteligentnymi ludźmi, z którymi współpraca jest prawdziwą przyjemnością.
Tak wysokie poparcie w wyborach pokazuje, że mieszkańcy doceniają prace jaką wykonujemy i popierają kierunek rozwoju naszej miejscowości.
Mam nadzieję, że rozpoczynająca się kadencja okaże się jeszcze bardziej owocna, czego sobie i państwu życzę.

Sławomir 
Trojanowski

Zdjęcia

Czytaj dalej

Sołtys i rada sołecka. Gratulujemy!!! + Zdjęcia

3 kwietnia 2019 roku odbyło się zebranie wiejskie, które miało na celu wybranie na nową kadencję sołtysa i rady sołeckiej. Ustępujący sołtys i rada sołecka złożyli sprawozdanie ze swojej działalności. Na sołtysa były dwie kandydatki, Ewa Przygoda i sprawująca tę funkcję dotychczas Jadwiga Gąsecka. Głosujących osób było 103. Sołtysem została Jadwiga Gąsecka (75 głosów). Do rady sołeckiej weszli: Małgorzata Zielińska – Chrzanowska (przewodnicząca rady), Mirella Pawliszak, Beata Kapowicka, Jakub Chmielak i Małgorzata Słupecka.Na koniec Pan Wójt, Sylwester Ziemkiewicz przedstawił informacje dotyczące bieżącej sytuacji finansowej gminy i planowanych inwestycji.

 

Zdjęcia

Czytaj dalej

Przypomnienie: Wybory na sołtysa i członków rady sołeckiej – Rogozino

Przypominamy!

 

Jutro zebranie wiejskie, na którym odbędą się wybory sołtysa i członków rady sołeckiej.

Rogozino – 03.04.2019 r. środa – Godzina 19:00 – Dom Ludowy

 

HARMONOGRAM_WYBORY_SOLTYSA_I_RAD_SOLECKICH_2019.pdf

 

Gratulujemy wygranej!

Gratulujemy wygranej!

Przedstawmy listę radnych

Gmina Radzanowo – Lista Oficjalna 

Radni gminy Radzanowo
1. TOKARSKI Robert
2. SOCHACKA Jolanta Anna
3. MAKOWSKA Katarzyna
4. SOBCZAK Krzysztof
5. WOŹNIAK Marcin
6. JASZCZAK Urszula
7. KOZŁOWSKI Robert Krzysztof
8. PEŁKA Włodzimierz
9. JANECKI Krzysztof
10. CZERWIŃSKI Krzysztof
11. TROJANOWSKI Sławomir
12. SZYMAŃSKI Jacek
13. GAJEWSKI Kazimierz Jan
14. RACZYŃSKI Kamil
15. DĘBSKI Sylwester Czesław
Wybory na wójta: 
1. ZIEMKIEWICZ Sylwester – 92% 

 

Spotkanie Wybory 2018

Wczoraj odbyło się spotkanie dotyczące wyborów w roku 2018. Spotkanie odbyło się 16 października w Domu Ludowym o godzinie 20:00. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Wójt Sylwester Ziemkiewicz, Robert Majewski – Dyrektor SP Rogozino, Tomasz Duda, Małgorzata Zielińska-Chrzanowska oraz Paweł Tokarski. Kandydatem na Wójta Gminy Radzanowo jest tylko Sylwester Ziemkiewicz.

Zostały przedstawione plany rozwoju Gminy Radzanowo na lata 2018 -2023 są to między innymi:

  • Modernizacja dróg i ulic osiedlowych,
  • Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej,
  • Rozwój systemu komunikacji transportowej z Płockiem,
  • Wsparcie budowy sieci gazowej, wymiany pieców i budowy instalacji OZE,
  • Inwestycje w infrastrukturę społeczną – świetlice, place, zabaw, tereny zielone, siłownie napowietrzne i boiska sportowe,
  • Współpraca i wsparcie działalności gminnych jednostek OSP, stowarzyszeń, klubów sportowych i innych inicjatyw,
  • Rozwój infrastruktury oświaty – m.in. nowoczesne doposażenie placówek oświatowych i rozbudowa szkoły w rogozinie
  • Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym plany zagospodarowania przestrzennego,
  • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

 

Zdjęcia

Czytaj dalej