*** Apel o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody ***

Sołtys i rada sołecka. Gratulujemy!!! + Zdjęcia

3 kwietnia 2019 roku odbyło się zebranie wiejskie, które miało na celu wybranie na nową kadencję sołtysa i rady sołeckiej. Ustępujący sołtys i rada sołecka złożyli sprawozdanie ze swojej działalności. Na sołtysa były dwie kandydatki, Ewa Przygoda i sprawująca tę funkcję dotychczas Jadwiga Gąsecka. Głosujących osób było 103. Sołtysem została Jadwiga Gąsecka (75 głosów). Do rady sołeckiej weszli: Małgorzata Zielińska – Chrzanowska (przewodnicząca rady), Mirella Pawliszak, Beata Kapowicka, Jakub Chmielak i Małgorzata Słupecka.Na koniec Pan Wójt, Sylwester Ziemkiewicz przedstawił informacje dotyczące bieżącej sytuacji finansowej gminy i planowanych inwestycji.

 

Zdjęcia

Dodaj komentarz