*** Apel o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody ***

Spotkanie Wybory 2018

Wczoraj odbyło się spotkanie dotyczące wyborów w roku 2018. Spotkanie odbyło się 16 października w Domu Ludowym o godzinie 20:00. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Wójt Sylwester Ziemkiewicz, Robert Majewski – Dyrektor SP Rogozino, Tomasz Duda, Małgorzata Zielińska-Chrzanowska oraz Paweł Tokarski. Kandydatem na Wójta Gminy Radzanowo jest tylko Sylwester Ziemkiewicz.

Zostały przedstawione plany rozwoju Gminy Radzanowo na lata 2018 -2023 są to między innymi:

  • Modernizacja dróg i ulic osiedlowych,
  • Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej,
  • Rozwój systemu komunikacji transportowej z Płockiem,
  • Wsparcie budowy sieci gazowej, wymiany pieców i budowy instalacji OZE,
  • Inwestycje w infrastrukturę społeczną – świetlice, place, zabaw, tereny zielone, siłownie napowietrzne i boiska sportowe,
  • Współpraca i wsparcie działalności gminnych jednostek OSP, stowarzyszeń, klubów sportowych i innych inicjatyw,
  • Rozwój infrastruktury oświaty – m.in. nowoczesne doposażenie placówek oświatowych i rozbudowa szkoły w rogozinie
  • Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym plany zagospodarowania przestrzennego,
  • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

 

Zdjęcia

 

Zdjęcia wykonał również P. Jerzy Góralczyk

Dodaj komentarz