Orlik w Rogozinie ponownie otwarty

Od poniedziałku, 18 maja, po przerwie związanej z pandemią COVID-19, ponownie zostanie uruchomiony kompleks boisk ORLIK w Rogozinie. Harmonogram pracy, procedury korzystania z obiektu w czasie obostrzeń, wzór umowy użyczenia dla grup zorganizowanych oraz zasady zapisów tych grup znajdują się poniżej. Pierwszeństwo w rezerwacji obiektu maja grupy złożone z mieszkańców Gminy Radzanowo. O sukcesie rezerwacji decyduje też kolejność zgłoszeń w sekretariacie ZSP.

Umowa-użyczenia-Orlika-w-Rogozinie-i-oświadczenia.pdf

Procedury-korzystania-z-obiektu-Orlik-w-związku-z-Covid-19.pdf

Harmonogram-pracy-Orlika-2020.pdf

Wznowienie działalności Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Od 18 maja 2020 r. wznawiamy działalność Przedszkola Samorządowego w Rogozinie

Rodzice, którzy wyrazili zgodę na przysłanie dziecka do naszego przedszkola, zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, wynikającymi z obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz do podpisania oświadczenia.

Zbiórka ubrań, książek i gadżetów

Zbiórka ubrań, książek i gadżetów

Jeśli masz zbędne ubrania, książki albo inne gadżety w przyzwoitym stanie, możesz je przynieść do naszej szkoły i wrzucić do stojących przy wejściu kartonów.

Zbiórkę prowadzimy na rzecz Płockiego Towarzystwa Pomocy Zwierząt „Arka”. Dochód ze sprzedaży używanych przedmiotów pomoże potrzebującym zwierzakom. Koordynatorem akcji jest Anna Wendołowska, mama Bartka, który uczy się w naszej szkole. Pomóżmy wspólnie!

Nowe zestawy komputerowe dla szkół

Dzisiaj wspólnie z Sekretarzem gminy Marcinem Kuczkowskim przekazaliśmy do Szkoły Podstawowej w Radzanowie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie nowe zestawy komputerowe. Komputery które pozyskała Gmina Radzanowo pozwolą na utworzenie w szkołach pracowni informatycznych🎅👍😀

Zapisy na zajęcia Sportowo – Pożarnicze SP Rogozino

Zapisy na zajęcia sportowo-pożarnicze

Stowarzyszenie „Nadzieja dla Wszystkich”, Ochotnicza Straż Pożarna w Rogozinie, Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie oraz Urząd Gminy w Radzanowie organizują zajęcia sportowe dla dziewcząt i chłopców z klas IV-VII, rozwijające umiejętności sportowe w zakresie: piłki nożnej, lekkoatletyki oraz sportów pożarniczych.

W trakcie zajęć będziemy podnosić sprawność fizyczną, uczyć zachowania się w sytuacjach niecodziennych, wyrabiać poczucie odpowiedzialności, opanowania, dyscypliny, zachowania sportowego i kultury na boisku. Dzieci zapoznają się dodatkowo z zasadami zawodów sportowo-pożarniczych, sprzętem będącym na wyposażeniu OSP oraz będą rywalizować z rówieśnikami poprzez udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów-nauczycieli oraz zawodowych strażaków 1-2 razy w tygodniu na Orliku, trawiastym boisku przyszkolnym, w Domu Ludowym oraz w trakcie wycieczek – np. wizyt w jednostce PSP w Płocku.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, dobrowolny, ale systematyczny. Dzieci będą objęte ubezpieczeniem. Zapraszamy.

Zgody na udział w zajęciach rozdaliśmy dzieciom w formie wydruku. Zgodę należy złożyć w sekretariacie szkoły do piątku, 7 czerwca 2018 r. Termin spotkania organizacyjnego zostanie ogłoszony po spłynięciu zgód.

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej – SP Rogozino

Rozpoczynamy rekrutację do klasy I szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie zaprasza do składania wniosków o przyjęcie do klasy I na rok szkolny 2019/2020. Zapisanie dziecka do naszej szkoły polega na złożeniu wypełnionego wniosku. Dokument należy pobrać ze strony szkoły www.sp-rogozino.pl. Znajduje się on w zakładce na górze strony głównej: „Dokumenty do pobrania”. Link do wniosku jest też pod tą wiadomością. Dokument należy wydrukować, wypełnić i przekazać do naszej szkoły. Sposoby przekazania omówione zostały poniżej.

Wprawdzie do naszej szkoły można zapisać dziecko w każdym momencie, ale dla lepszej organizacji placówki najlepiej gdybyście Państwo zrobili to w ciągu dwóch miesięcy, tj. od 9 kwietnia 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.

Żeby lepiej poznać szkołę, dyrekcję i nauczycieli zapraszamy Państwa na spotkania w dowolnym i wygodnym dla Państwa momencie. Nie robimy osobnego dnia otwartego. U nas każdy dzień jest otwarty dla rodziców, a nauczyciele i dyrekcja szkoły chętnie spotkają się z Państwem.

W celu spotkania się z nami najlepiej zatelefonować do sekretariatu 24 263 77 77 lub bezpośrednio do dyrektora szkoły 662 240 700 i umówić się na spotkanie. Możecie Państwo zobaczyć szkołę, obejrzeć klasę dziecka i sprawdzić jak działa szkoła w naturalnym cyklu zajęć i rytmie jej pracy.

Wniosek można dostarczyć osobiście, ale nie ma takiej konieczności. Można wysłać je przez e-mail [email protected] lub faksem 24 263 77 77. W przypadku wyboru metody elektronicznej prosimy poinformować nas telefonicznie o przesłaniu dokumentów. Nie zawsze poprawnie dochodzą wiadomości elektroniczne. W temacie e-maila prosimy wpisać: „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły”. Wniosek i klauzulę można też przesłać drogą pocztową na adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Czesława Hińca w Rogozinie, ul. Mazowiecka 25; 09-442 Rogozino. Można też otrzymać te dokumenty i wypełnić bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej szkoły i zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie.

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-Szkoły-Podstawowej-w-Rogozinie-i-klauzula-informacyjna-dla-rodziców.pdf