Zmiana terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych

UWAGA!
Zmiana terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych!
 
Informujemy, że mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (np. wersalki, dywany, krzesła, materace, kołdry, szafy, duże zabawki), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w całości), opony (od samochodów osobowych), zużyte baterie i akumulatory odbędzie się w dniu:
27.03.2020r. (Rogozino)
 
Uwaga: chęć oddania odpadów należy zgłosić w terminie od 02.03.2020r. do 13.03.2020r. do Urzędu Gminy w Radzanowie pod numerem telefonu 24 369 50 13 lub 24 369 50 20 wraz z informacją co się chce wystawić (odpady należy wystawić w miejscu odbioru odpadów komunalnych).

Deklaracja – Odpady

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jest dostępna (razem ze wzorem wypełnienia deklaracji).
Przypominamy, iż w terminie od 02 do 10 marca 2020 r. należy złożyć nową deklarację podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeden druk wspólny):
– w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie pokój nr 23;
– pocztą na adres: Urząd Gminy w Radzanowie, Płocka 32, 09-451 Radzanowo
– przez epuap.

deklaracja_odpady_2020.pdf

deklaracja_odpady_wzor_2020.pdf

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (np. wersalki, dywany, krzesła, materace, kołdry, szafy, duże zabawki), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w całości), opony (od samochodów osobowych), zużyte baterie i akumulatory odbędzie się w dniu 23.03.2020r. 

UWAGA! Chęć oddania odpadów należy zgłosić do dnia 02.03.2020r. oraz 13.03.2020r. do Urzędu Gminy w Radzanowie pod numerem telefonu 24 369 50 13 lub 24 369 50 20 wraz z informacją co się chce wystawić. Odpady należy wystawić w miejscu odbioru odpadów komunalnych.

Zmiana stawek za odpady

Informacje z XVI sesji rady gminy.

Na nadzwyczajnej sesji zwołanej 4 lutego podjęto pakiet uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Dostosowanie obowiązujących do tej pory uchwał zobligowane było nowelizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wymusiła na samorządach aktualizację prawa lokalnego w ciągu 12 miesięcy.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Złożenie nowego formularza przez wszystkich mieszkańców jest obowiązkowe i zaplanowane w Urzędzie Gminy od dnia 02 marca. Deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku występowania zaległości.

Następnie radni określili stawkę za odpady, która z dniem 1 marca wynosić będzie 26 zł od osoby za odpady zbierane selektywnie oraz 52 zł od osoby za odpady zmieszane. Preferencyjną wysokość opłaty ponosić będą mieszkańcy posiadający przydomowe kompostowniki na bioodpady, dla nich stawka wyniesie 25 zł od osoby. Ta znacząca podwyżka opłat wynika z rosnących kosztów odbioru odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Zakończone postępowanie przetargowe dobitnie pokazuje, że wyłoniony w postępowaniu oferent zaproponował warunki finansowe zwiększające dotychczasowe koszty roczne o 45%, co kwotowo stanowi ponad 2 mln zł złotych. Na ten wzrost stawek rynkowych składa się wiele czynników: od wzrostu płaty minimalnej, wzrostu cen paliwa i rosnącej opłaty za umieszczanie odpadów na składowiskach, przez brak rynków zbytu dla surowców wtórnych i wzrost opłat za pojemniki i worki, po coroczne podwyżki cen za przyjmowanie odpadów przez Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych.