*** Apel o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody ***

Gratulujemy wygranej!

Gratulujemy wygranej!

Przedstawmy listę radnych

Gmina Radzanowo – Lista Oficjalna 

Radni gminy Radzanowo
1. TOKARSKI Robert
2. SOCHACKA Jolanta Anna
3. MAKOWSKA Katarzyna
4. SOBCZAK Krzysztof
5. WOŹNIAK Marcin
6. JASZCZAK Urszula
7. KOZŁOWSKI Robert Krzysztof
8. PEŁKA Włodzimierz
9. JANECKI Krzysztof
10. CZERWIŃSKI Krzysztof
11. TROJANOWSKI Sławomir
12. SZYMAŃSKI Jacek
13. GAJEWSKI Kazimierz Jan
14. RACZYŃSKI Kamil
15. DĘBSKI Sylwester Czesław
Wybory na wójta: 
1. ZIEMKIEWICZ Sylwester – 92% 

 

Spotkanie Wybory 2018

Wczoraj odbyło się spotkanie dotyczące wyborów w roku 2018. Spotkanie odbyło się 16 października w Domu Ludowym o godzinie 20:00. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Wójt Sylwester Ziemkiewicz, Robert Majewski – Dyrektor SP Rogozino, Tomasz Duda, Małgorzata Zielińska-Chrzanowska oraz Paweł Tokarski. Kandydatem na Wójta Gminy Radzanowo jest tylko Sylwester Ziemkiewicz.

Zostały przedstawione plany rozwoju Gminy Radzanowo na lata 2018 -2023 są to między innymi:

  • Modernizacja dróg i ulic osiedlowych,
  • Rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej,
  • Rozwój systemu komunikacji transportowej z Płockiem,
  • Wsparcie budowy sieci gazowej, wymiany pieców i budowy instalacji OZE,
  • Inwestycje w infrastrukturę społeczną – świetlice, place, zabaw, tereny zielone, siłownie napowietrzne i boiska sportowe,
  • Współpraca i wsparcie działalności gminnych jednostek OSP, stowarzyszeń, klubów sportowych i innych inicjatyw,
  • Rozwój infrastruktury oświaty – m.in. nowoczesne doposażenie placówek oświatowych i rozbudowa szkoły w rogozinie
  • Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym plany zagospodarowania przestrzennego,
  • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

 

Zdjęcia

Czytaj dalejSpotkanie Wybory 2018