Kursowanie linii 120 i linii P4 3 czerwca 2021 r. (Boże Ciało)

3 czerwca (Boże Ciało) autobusy będą kursowały według następujących zasad:

Linia 120

  • Kursy nie będą wykonywane (autobusy wszystkich linii kursować będą według niedzielnego rozkładu jazdy))

Linia P4 

  • Brak informacji ze strony przewoźnika

 

4 czerwca:

Linia 120

  • autobusy wszystkich linii kursować będą według rozkładu jazdy na dzień powszedni (szkolny)

Linia P4 

  • Kursy wykonywane bez ograniczeń

 

Kursowanie linii 120 i P4 w weekend majowy

1 maja (sobota – święto), 2 maja (niedziela niehandlowa) i 3 maja (poniedziałek – święto) autobusy na terenie Gminy Radzanowo będą kursowały według następujących zasad:

Linia 120

  • Kursy nie będą wykonywane (nie będą wykonywane kursy linii podmiejskich (linia 24 tylko do pętli Cm. Komunalny))

Linia P4 

  • Brak informacji ze strony przewoźnika

 

Orlik ponownie otwarty

❗️❗️ Orlik ponownie otwarty ❗️❗️
Po dzisiejszym komunikacie Rządu RP Sylwester Ziemkiewicz – Wójt Gminy Radzanowo podjął decyzje o ponownym uruchomieniu Orlika w Rogozinie.
Zajęcia sportowe i rekreacyjne będą odbywały się w dotychczas obowiązującym w reżimie sanitarnym. Liczebność grup do 25 osób.