*** Przekaż 1% podatku dla Piotra Olkuskiego *** Przekaż 1% podatku dla Bartosza Piaseckiego *** Linia 121 została zawieszona do odwołania!! * Reklamy automatycznie dostosowują się do zawartości strony, dlatego mogą występować w różnych miejscach. *

Gmina Radzanowo pomaga

Drodzy znajomi, wspomóżcie! Mieszkanki Rogozina i Radzanowa szyją maseczki ochronne dla płockiego hospicjum, pogotowia, szpitala i ośrodków zdrowia. Pomóżmy im zakupić niezbędne materiały. Akcję koordynuje Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo. Jeśli chcecie przyłączyć się do akcji finansowo, wpłaćcie ile możecie na ich konto:
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY RADZANOWO
UL. SZKOLNA 3, 09-451 RADZANOWO
NR KONTA: 17 9042 1013 0135 1770 2000 0010.
Liczy się każde 10 zł. Pamiętacie, by w tytule przelewu wpisać „Gmina Radzanowo pomaga” .

 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku dla mieszkańców Płocka i Powiatu Płockiego

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku dla mieszkańców Płocka i Powiatu Płockiego powracających do Polski

 1. Jeśli wróciłeś do Polski z krajów dotkniętych epidemią korona wirusa SARS- COV-2 i nie masz objawów chorobowych takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to:

 • pozostań w domu przez 14 dni,
 • prowadź samoobserwację – codzienny pomiar temperatury,
 • nie opuszczaj miejsca zamieszkania,
 • nie wychodź z domu do lekarza,
 • nie wychodź z domu do sklepu czy na spacer z psem,
 • nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe – zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący 1-1,5 metra,
 • jeżeli to możliwe korzystaj z oddzielnej łazienki.

2. Jeśli poczujesz się gorzej, a zwłaszcza jeśli pojawią się następujące objawy: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, to zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego bezzwłocznie, telefonicznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku tel: 609-817-331 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału obserwacyjno-zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19.

Zawieszenie działalności jednostek i instytucji gminnych

Zawieszenie działalności jednostek i instytucji gminnych.

Na mocy decyzji Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuję, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w terminie od 12 do 25 marca br. na terenie gminy Radzanowo zostaje czasowo zawieszona działalność następujących jednostek:

 1. Szkoła Podstawowa w Radzanowie,
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie,
 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie
 4. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogozinie,
 5. Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie,
 6. Gminne Centrum Informacji.

W dniach 12-13 marca br. przedszkola i szkoły będą prowadziły wyłącznie zajęcia opiekuńcze. Od 16 marca br. dzieci nie przychodzą do szkół i przedszkola. O szczegółach organizacji pracy dydaktycznej z uczniami dyrektorzy informują rodziców na bieżąco, za pośrednictwem dzienników elektronicznych. Przypominam, że rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy na okres do 14 dni (szczegóły wnioskowania o zasiłek na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

We wskazanym okresie nie będą działać także:

 1. hala sportowa w Radzanowie,
 2. boisko Orlik w Rogozinie 
 3. Dom Ludowy w Rogozinie.

Wszystkie organizacje prowadzące działalność w tych obiektach muszą odwołać zajęcia i zaplanowane spotkania.

Paczki żywnościowe przekazywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie będą dostarczane uprawnionym mieszkańcom gminy Radzanowo sukcesywnie bezpośrednio do ich domów.

Terminy wypożyczenia książek zostaną przedłużone na czas zamknięcia Bibliotek.

 

Z poważaniem
Sylwester Ziemkiewicz
Wójt Gminy Radzanowo.

Informacja – sieć światłowodowa

Gmina Radzanowo położona jest na obszarze objętym budową nowoczesnej światłowodowej sieci, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Za realizację zadania odpowiada przedsiębiorstwo – NEXERA Sp. z o.o. NEXERA jest hurtowym operatorem nowoczesnej sieci dostępowej światłowodowej FTTH. Dostęp do sieci NEXERY oraz usługi hurtowe świadczone będą zainteresowanym Operatorom Korzystającym, w tym operatorom lokalnym, na równych i niedyskryminujących zasadach w oparciu o udostępnioną Ofertę Ramową.

Wykonanie zadań projektowych oraz nadzór nad budową sieci światłowodowej, w ramach realizowanego przez NEXERA Sp. z o.o. przedsięwzięcia zostały powierzone:
Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o.
W związku z tym, na terenie gminy pojawiają się pracownicy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. w celu podpisania umów o dostęp do nieruchomości, na których planowana jest budowa sieci.
Pragniemy podkreślić, że podpisywane przez właścicieli posesji umowy o dostęp do nieruchomości, nie oznaczają automatycznego korzystania przez nich z usług telekomunikacyjnych – usługi takie będą w przyszłości oferowane przez operatorów tych usług (w tym lokalnych), wykorzystujących wybudowaną w ten sposób nowoczesną infrastrukturę światłowodową.

Umowa o dostęp do nieruchomości odnosi się jedynie do wyrażenia zgody przez jej właściciela na przewieszenie kabla światłowodowego nad działką lub ułożenie kabla doziemnego, w zakresie wskazanym  w umowie oraz pokazanym na szkicu, będącym załącznikiem do tej umowy.

Dostęp do nieruchomości będzie realizowany przez operatora projektowanej infrastruktury, wyłącznie na potrzeby instalacji telekomunikacyjnych linii światłowodowych oraz w przypadku konieczności usunięcia ich awarii.

Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową.

Zainteresowani mieszkańcy mogą samodzielnie zgłaszać lokalizację własnych nieruchomości  do budowy sieci światłowodowej na terenie swoich miejscowości. Wystarczy skorzystać z linku: https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/, wykorzystując zakładkę ZGŁOŚ POPYT.

 

nexera_plakat_gmina.pdf

Zmiana terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych

UWAGA!
Zmiana terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych!
 
Informujemy, że mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (np. wersalki, dywany, krzesła, materace, kołdry, szafy, duże zabawki), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w całości), opony (od samochodów osobowych), zużyte baterie i akumulatory odbędzie się w dniu:
27.03.2020r. (Rogozino)
 
Uwaga: chęć oddania odpadów należy zgłosić w terminie od 02.03.2020r. do 13.03.2020r. do Urzędu Gminy w Radzanowie pod numerem telefonu 24 369 50 13 lub 24 369 50 20 wraz z informacją co się chce wystawić (odpady należy wystawić w miejscu odbioru odpadów komunalnych).