*** Przekaż 1% podatku dla Piotra Olkuskiego *** Przekaż 1% podatku dla Bartosza Piaseckiego *** Linia 121 została zawieszona do odwołania!! * Reklamy automatycznie dostosowują się do zawartości strony, dlatego mogą występować w różnych miejscach. *

Zmiana sposobu przekazywania stanu licznika za wodę od 23.03.2020 r.

W związku z zaistniałą sytuacją rozprzestrzeniania się koronawirusa i koniecznością ograniczenia kontaktów bezpośrednich informujemy, iż nie będą przeprowadzane od dnia 23.03.2020 r. do odwołania na terenie Gminy Radzanowo odczyty za wodę przez pracownika urzędu.

W związku z tym istnieje możliwość podania odczytu licznika wody poprzez:
1) email: [email protected]
2) wiadomość sms na nr tel. 534 024 479 lub
3) należy dzwonić pod nr tel. 24 369 50 21

Wraz z podaniem odczytu licznika należy podać adres nieruchomości lub/i numer klienta (z faktury).
W celu zapewnienia systematycznych odczytów i systematycznego opłacania należności w tym zakresie prosimy o podawanie stanu licznika w następującej kolejności:

I.W terminie do 10 kwietnia 2020 roku:
1) Stróżewko
2) Juryszewo
3) Ślepkowo Szlacheckie
4) Ślepkowo Królewskie

II. W terminie do 30 kwietnia 2020 roku:
1) Brochocin
2) Brochocinek
3) Kostrogaj
4) Wólka
5) Łoniewo
6) Radzanowo
7) Radzanowo-Lasocin
8) Chełstowo
9) Szczytno
10) Dźwierzno
11) Wodzymin
12) Białkowo
13) Chomętowo
14) Radzanowo -Dębniki
15) Kosino
16) Męczenino

III. W terminie do 15 maja 2020 roku:
1) Stare Boryszewo
2) Nowe Boryszewo
3) Rogozino
4) Czerniewo
5) Woźniki Paklewy
6) Woźniki
7) Ciółkowo
8) Ciółkówko
9) Trębin
10) Śniegocin

O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Gminy Radzanowo.

Zawieszenie kursów „szkolnych” na linii 120

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach w dni powszednie od 12 do 25 marca 2020 r. nie będą wykonywane kursy „szkolne” (oznaczone w rozkładach jazdy literą „s”):

  • na linii 120 – o godz. 6:17 z Góry (6:32 ze Staroźreb) i 14:52 z Jachowicza (kurs do Góry)

Informacja – sieć światłowodowa

Gmina Radzanowo położona jest na obszarze objętym budową nowoczesnej światłowodowej sieci, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Za realizację zadania odpowiada przedsiębiorstwo – NEXERA Sp. z o.o. NEXERA jest hurtowym operatorem nowoczesnej sieci dostępowej światłowodowej FTTH. Dostęp do sieci NEXERY oraz usługi hurtowe świadczone będą zainteresowanym Operatorom Korzystającym, w tym operatorom lokalnym, na równych i niedyskryminujących zasadach w oparciu o udostępnioną Ofertę Ramową.

Wykonanie zadań projektowych oraz nadzór nad budową sieci światłowodowej, w ramach realizowanego przez NEXERA Sp. z o.o. przedsięwzięcia zostały powierzone:
Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o.
W związku z tym, na terenie gminy pojawiają się pracownicy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. w celu podpisania umów o dostęp do nieruchomości, na których planowana jest budowa sieci.
Pragniemy podkreślić, że podpisywane przez właścicieli posesji umowy o dostęp do nieruchomości, nie oznaczają automatycznego korzystania przez nich z usług telekomunikacyjnych – usługi takie będą w przyszłości oferowane przez operatorów tych usług (w tym lokalnych), wykorzystujących wybudowaną w ten sposób nowoczesną infrastrukturę światłowodową.

Umowa o dostęp do nieruchomości odnosi się jedynie do wyrażenia zgody przez jej właściciela na przewieszenie kabla światłowodowego nad działką lub ułożenie kabla doziemnego, w zakresie wskazanym  w umowie oraz pokazanym na szkicu, będącym załącznikiem do tej umowy.

Dostęp do nieruchomości będzie realizowany przez operatora projektowanej infrastruktury, wyłącznie na potrzeby instalacji telekomunikacyjnych linii światłowodowych oraz w przypadku konieczności usunięcia ich awarii.

Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową.

Zainteresowani mieszkańcy mogą samodzielnie zgłaszać lokalizację własnych nieruchomości  do budowy sieci światłowodowej na terenie swoich miejscowości. Wystarczy skorzystać z linku: https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/, wykorzystując zakładkę ZGŁOŚ POPYT.

 

nexera_plakat_gmina.pdf

Zmiana terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych

UWAGA!
Zmiana terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych!
 
Informujemy, że mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (np. wersalki, dywany, krzesła, materace, kołdry, szafy, duże zabawki), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w całości), opony (od samochodów osobowych), zużyte baterie i akumulatory odbędzie się w dniu:
27.03.2020r. (Rogozino)
 
Uwaga: chęć oddania odpadów należy zgłosić w terminie od 02.03.2020r. do 13.03.2020r. do Urzędu Gminy w Radzanowie pod numerem telefonu 24 369 50 13 lub 24 369 50 20 wraz z informacją co się chce wystawić (odpady należy wystawić w miejscu odbioru odpadów komunalnych).

Deklaracja – Odpady

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jest dostępna (razem ze wzorem wypełnienia deklaracji).
Przypominamy, iż w terminie od 02 do 10 marca 2020 r. należy złożyć nową deklarację podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeden druk wspólny):
– w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie pokój nr 23;
– pocztą na adres: Urząd Gminy w Radzanowie, Płocka 32, 09-451 Radzanowo
– przez epuap.

deklaracja_odpady_2020.pdf

deklaracja_odpady_wzor_2020.pdf

Apel Wójta Gminy Radzanowo w sprawie WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ PSÓW

APEL WÓJTA GMINY RADZANOWO W SPRAWIE WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ PSÓW!

       Szanowni Mieszkańcy, w ostatnim okresie na terenie Gminy Radzanowo nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po drogach, ulicach i polach naszej gminy. Stanowią one zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci.

Są to psy, które mają swoich właścicieli lecz są nieodpowiednio dopilnowane.
Psy nie pozostające na uwięzi powinny pozostawać w ogrodzonej posesji ażeby nie mogły wydostać się na zewnątrz.
Przypominam, że za psa odpowiada jego właściciel i na nim spoczywa obowiązek odpowiedniego pilnowania zwierząt, obowiązek szczepienia przeciw wściekliźnie. 
W związku z powyższym apeluję do wszystkich właścicieli psów o rozwagę i zapewnienie bezpieczeństwa innym mieszkańcom i użytkownikom dróg, ulic oraz o trzymanie ich na swoich posesjach.
Ponadto informuje, iż osoby, które nie zachowują zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlegają karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. (Kodeks wykroczeń Dz. U. 2019 poz. 821).

(-) Sylwester Ziemkiewicz