Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Radzanowo

Według wytycznych Europejskiej Agendy Cyfrowej w 2020 roku każdy obywatel Unii Europejskiej ma znajdować się w zasięgu internetowego łącza nie wolniejszego niż 30 Mb/s, a co najmniej połowa ma korzystać z Internetu z prędkością nie mniejszą niż 100 Mb/s.

W Polsce te cele realizowane są poprzez Program Operacyjny Polska Cyfrowa, którego założeniem jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów kraju.

W regionie płockim a tym samym w gminie Radzanowo operatorem światłowodowej sieci dostępowej po wygranej w konkursie została spółka NEXERA. Jako beneficjent programu spółka realizuje jego założenia, likwidując „białe plamy” w dostępie do Internetu wysokiej przepustowości. Dodatkowo sieć dostępowa ma zostać doprowadzona do wszystkich szkół w regionie objętym projektem, dzięki czemu uczniowie i nauczyciele zyskają dostęp do Internetu o wysokiej przepustowości.

Inwestycja obejmuje budowę światłowodowej sieci szerokopasmowej dla 29 190 gospodarstw domowych oraz 245 placówek oświatowych zlokalizowanych na obszarze nr 3.1.14.70 (płocki). W ramach inwestycji wybudowanych zostanie: 
a) 27 węzłów dostępowych.
b) 1 węzeł szkieletowy (punkt wymiany ruchu),
c) około 2 988 km sieci dostępowej (długość trasowana).

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych przed uwzględnieniem dochodu wynosi blisko 94 885 705.70 zł. Istotą projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez zaoferowanie usług hurtowych świadczonych przy wykorzystaniu wybudowanej infrastruktury dostępowej.

Obecnie na terenie Gminy Radzanowo przedstawiciele spółki kontaktują się z mieszkańcami w celu uzgodnienia przebiegu tras linii internetowych. 
W wyniku realizacji projektu miejmy nadzieję, że uzyskamy jako wspólnota tworząca gminę Radzanowo dostęp do sieci internetowej na miarę XXI wieku.

Opracowano na podstawie materiałów informacyjnych beneficjenta i strony www.mapadotacji.gov.pl

Petrotel – awaria 20.08.2018 r. /Aktualizacja 21.08.2018 r.

Wszyscy, którzy w dniu dzisiejszym po godzinie 17:00 mieli problemy z internetem radiowym od firmy Petrotel informujemy:

 

Na infolinii uzyskaliśmy informację:  

Aktualnie w Rogozinie istnieje problem z nadajnikiem na kościele. Jutro w godzinach porannych problem ten powinien zostać rozwiązany. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Aktualizacja 21.08.2018 r. godz. 13:05 

Aktualnie nie powinien występować już problem z łączem internetowym. 

Gdyby jednak występowały problemy z łączem internetowym w każdym momencie można skontaktować się z firmą Petrotel, numer telefonu:  24 365 31 11 (Biuro Napraw)

Światłowód

Zapraszamy do wypełnienia formularzu dotyczącego internetu światłowodowego. Znajduje się on pod adresem https://oferty.orange.pl/internet/

Zasada jest prosta „Im więcej osób zarejestrowanych w Twojej okolicy, tym większa szansa na dostęp do Orange Światłowód”. Internet światłowodowy pozwala na bardzo szybki przesył danych nawet do paru Tb/s (Terabitów danych na sekundę). W Polsce jak na razie dostępne są oferty 100/300/600/900/1000/10 000 Mb/s (pobieranie danych).