Zebranie wiejskie 17.09.2019 r.

Dziś tj. 17.09.2019 r. odbyło się zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2020. Jedyną zgłoszoną propozycją była modernizacja ulicy Strażackiej w technologii asfaltowej. Wszyscy jednogłośnie poparli to zadanie. Mimo niesprzyjającej pogody przybyło przeszło 30 osób. Cieszy fakt, że mieszkańcy chcą mieć wpływ na wydatkowanie tej części środków z budżetu gminy na rozwój swoich wsi.

Czytaj dalej

Refleksja po ostatnim zebraniu wiejskim

Skromna refleksja po ostatnim zebraniu wiejskim.
Cieszę się z dwóch powodów, że Rogozino jak zwykle wykazało się mądrością w swoich wyborach, oraz że poparcie dla nowej pani sołtys oraz członków rady sołeckiej wyniosło ok. 75%, co stanowi wynik bardzo zbliżony do naszego wyniku w wyborach do rady gminy jaki osiągnęliśmy z kolegą Krzysztofem Czerwińskim. 
Przy wyjątkowo wysokiej frekwencji, w wyborach docenieni zostali kandydaci, którzy w czasie poprzedniej kadencji wykazali się zaangażowaniem, brali czynny udział w różnych wydarzeniach na wsi, byli kreatorami rzeczywistości, a jednocześnie są sympatycznymi, inteligentnymi ludźmi, z którymi współpraca jest prawdziwą przyjemnością.
Tak wysokie poparcie w wyborach pokazuje, że mieszkańcy doceniają prace jaką wykonujemy i popierają kierunek rozwoju naszej miejscowości.
Mam nadzieję, że rozpoczynająca się kadencja okaże się jeszcze bardziej owocna, czego sobie i państwu życzę.

Sławomir 
Trojanowski

Zdjęcia

Czytaj dalej

Przypomnienie: Wybory na sołtysa i członków rady sołeckiej – Rogozino

Przypominamy!

 

Jutro zebranie wiejskie, na którym odbędą się wybory sołtysa i członków rady sołeckiej.

Rogozino – 03.04.2019 r. środa – Godzina 19:00 – Dom Ludowy

 

HARMONOGRAM_WYBORY_SOLTYSA_I_RAD_SOLECKICH_2019.pdf

 

Zebranie wiejskie

Dziś tj. 18.09.2018 r. o godzinie 19 w Domu Ludowym odbyło się zebranie wiejskie w sprawie zagospodarowania funduszu sołeckiego na rok 2019. Większość zgromadzonych zagłosowała nad  dalszą rozbudową placu zabaw przy Domu Ludowym i zagospodarowania przestrzeni Rogozina. Pojawił się też pomysł zamontowania klimatyzacji „na górze” w Domu Ludowym, jak i pomysł typowej siłowni. Pomysł z siłownią zostanie prawdopodobnie zrealizowany w nowo rozbudowanej szkole i będzie dostępny dla naszej społeczności.  Został również poruszony temat kontenera na odpady zielone. Mieszkańcy wyrzucają tam np. części od samochodów czy fotele. Kontener ten służy do wyrzucania tylko i wyłącznie odpadów zielonych tj. trawa, roślinność. Pojawił się również pomysł zamontowania kamery przy kontenerze na odpady zielone, prawdopodobnie zostanie ona zainstalowana, by unikać powtarzania się procederu.

 

ZDJĘCIA

Czytaj dalej

Zebrania sołeckie

Zapraszamy na zebrania sołeckie. Harmonogram w pliku PDF

 18.09.2018 wtorek 19:00 Rogozino Dom Ludowy

Na terenie naszej gminy rozpoczęło się organizowanie zebrań sołeckich. To już tradycja, że właśnie o tej porze roku Mieszkańcy decydują o kierunkach wydatkowania środków finansowych przyszłorocznego funduszu sołeckiego. Gorąco zachęcamy do aktywnego udziału w tych zebraniach, gdyż zdanie każdego Mieszkańca ma wpływ na to, by realizowana w sołectwie inicjatywa jak najlepiej służyła lokalnej społeczności.

harmonogram_zebran_soleckich_2018.pdf

Harmonogram (zdjęcie)

Czytaj dalej