Kursowanie linii 120 i linii P4 3 czerwca 2021 r. (Boże Ciało)

3 czerwca (Boże Ciało) autobusy będą kursowały według następujących zasad:

Linia 120

 • Kursy nie będą wykonywane (autobusy wszystkich linii kursować będą według niedzielnego rozkładu jazdy))

Linia P4 

 • Brak informacji ze strony przewoźnika

 

4 czerwca:

Linia 120

 • autobusy wszystkich linii kursować będą według rozkładu jazdy na dzień powszedni (szkolny)

Linia P4 

 • Kursy wykonywane bez ograniczeń

 

Kursowanie linii 120 i P4 w weekend majowy

1 maja (sobota – święto), 2 maja (niedziela niehandlowa) i 3 maja (poniedziałek – święto) autobusy na terenie Gminy Radzanowo będą kursowały według następujących zasad:

Linia 120

 • Kursy nie będą wykonywane (nie będą wykonywane kursy linii podmiejskich (linia 24 tylko do pętli Cm. Komunalny))

Linia P4 

 • Brak informacji ze strony przewoźnika

 

Kursowanie linii 120 i P4 w Sylwestra i weekend noworoczny

Linia 120 będzie kursować następująco:

 • 31 grudnia – czwartek
  • linia 120: z Jachowicza o godz. 15:47, z Woźnik-Paklew o godz. 16:21
 • 1 stycznia – piątek 
  • Linia 120 nie kursuje (autobusy kursować będą według rozkładu jazdy na niedziele)
 • 2 stycznia – sobota
  • Linia 120 nie kursuje (autobusy kursować będą według rozkładu jazdy na soboty bez ograniczeń)
 • 3 stycznia – niedziela niehandlowa
  • Linia 120 nie kursuje (autobusy kursować będą według rozkładu jazdy na niedziele)

Linia P4

Brak informacji ze strony przewoźnika 
Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy Radzanowo

Informacja dotycząca transportu zbiorowego na terenie Gminy Radzanowo

W związku z licznymi zgłoszeniami od Mieszkańców dotyczącymi przyszłego funkcjonowania połączeń komunikacyjnych KM Płock na terenie Gminy Radzanowo przedstawiamy Państwu aktualną sytuację:
W ostatnich miesiącach otrzymaliśmy wiele wniosków dotyczących potrzeby dodatkowych kursów linii nr 120. Propozycje dodatkowych kursów przekazaliśmy do organizatora transportu zbiorowego KM Płock czyli Urzędu Miasta Płock.
Organizator transportu przedstawił Nam jak również innym gminom korzystającym z KM Płock ofertę na 2020 r. obejmującą wzrost dopłaty o około 40 procent. (gminy dopłacają do każdego kilometra przejechanego przez KM na ich terenie). Ponadto w ofercie nie uwzględniono zwiększenia ilości kursów linii nr 120. W związku z brakiem możliwości rozwoju linii KM 120 informujemy, iż od stycznia zostaną wydłużone niektóre kursy linii P4 do Radzanowa tak aby zapewnić Naszym Mieszkańcom możliwość podstawowego dojazdu do Miasta Płocka. Nowy rozkład linii P4 będzie w najbliższych dniach dostępny do pobrania na stronie www.radzanowo.pl w zakładce transport publiczny. Również w tej zakładce będzie można znaleźć aktualne rozkłady jazdy linii 120 KM Płock oraz innych przewoźników świadczących usługi na terenie Gminy Radzanowo.
W sprawie linii nr 121 Rogozino – Płock Podolszyce wystąpiliśmy do organizatora transportu o przywrócenie tej linii w odpowiedzi otrzymaliśmy informację, iż ze względu na braki w taborze na chwile obecna jest to niemożliwe. W związku z tym rozpoczęliśmy rozmowy z przewoźnikami w celu uruchomienia komercyjnego połączenia zapewniającego dojazd dzieci i młodzieży do szkół w Płock Podolszyce. Po kilu odmowach wydaje się że znaleźliśmy firmę która zadeklarowała przedstawienie oferty na tą usługę. W najbliższym czasie przedstawimy otrzymaną ofertę zainteresowanym rodzicom.
Zachęcam do zapoznawania się również z ciekawymi artykułami opisującymi obecną sytuację transportową związaną z liniami podmiejskimi KM Plock:
https://portalplock.pl/…/24397_chc_aby_gminy_wiecej_zaplaci…
https://dziennikplocki.pl/…
https://plock.wyborcza.pl/…/7,35681,25543340,po-1-stycznia-…

Rozkłady pojawią się również na stronie Rogozino.eu 

Komunikacja w czasie roku szkolnego

Od 2 września 2019 r. autobusy kursować będą według następujących zasad

 •  Linia 121 zostaje usunięta.*
 •  będą wykonane wybrane kursy „szkolne” (oznaczone w rozkładach jazdy literą „s”) na linii 120 (na obecną chwile brak zmian w rozkładzie jazdy)
 •  kursy linii P4 wykonywane będą zgodnie z rozkładem bez ograniczeń

W związku z powyższym istnieje możliwość dojazdu do Podolszyc z wykorzystaniem linii KM Płock nr 120 poprzez następującą przesiadkę:
Na przystanku ul. Otolińska, Boryszewo:
* Linia nr 120 (kierunek Płock) jest w godzinach: 7;08 – 7;13 – 9;08
* Linia nr 15 (w kierunku Podolszyc) jest w godzinach: 7;20 – 7;55 – 9;43
Kierunek powrotny:
* Linia nr 15 (z Podolszyc, przystanek Otolińska, Boryszewo) 13;51 – 15;47
* Linia nr 120 (z Płocka) 14;45 – 14;50 – 15;55
 
Ponadto informujemy, że w przypadku dużego zainteresowania korzystania z linii KM Płock nr 120 od miesiąca września będą podstawione autobusy bisowe do kursów o największej ilości pasażerów.
Nadal można przysyłać proponowane godziny odjazdów kursów autobusowych na adres mailowy [email protected]. Zebrane zgłoszenia posłużą jako materiał do analizy mający na celu jak najlepsze dostosowanie kursów do potrzeb użytkowników zbiorowego transportu publicznego.
 

*Linia 121 została usunięta ze względu na małą liczbę pasażerów oraz konieczność zaangażowania taboru autobusowego na liniach o większym potoku pasażerskim. Decyzja należała do KM Płock.

Aktualne rozkłady jazdy zawsze pod adresem: https://rogozino.eu/komunikacja/

Wakacyjny rozkład jazdy

Wakacyjny rozkład jazdy

W okresie od 21 czerwca do 1 września 2019 r. autobusy kursować będą według następujących zasad:

 •  w całości zawieszona będzie linia 121 
 •  nie będą wykonane wybrane kursy „szkolne” (oznaczone w rozkładach jazdy literą „s”) na linii 120
 •  kursy linii P4 wykonywane będą zgodnie z rozkładem.

 

Aktualne rozkłady jazdy zawsze pod adresem: https://rogozino.eu/komunikacja/

Komunikacja miejska w czasie ferii

W czasie zimowych ferii szkolnych, tj. w dni powszednie od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r.

 • nie będą wykonywane wybrane kursy „szkolne” oznaczone w rozkładach jazdy literą „S” na linii 120.
 • w całości zawieszone będzie kursowanie autobusów linii 121 
 • Linia P4 kursuje bez zakłóceń – zgodnie z rozkładem jazdy. 

Aktualne rozkłady jady można znaleźć pod adresem:

https://rogozino.eu/komunikacja/

Przypominamy również że można głosować w ankiecie  🙂 

Jesteśmy ciekawi, których kursów oczekiwalibyście więcej. Zapraszamy do głosowania  🙂 

Maksymalnie można zagłosować na 3 opcje.

Na której linii wolałbyś/wolałabyś więcej kursów?
Głosuj