*** Apel o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody ***

Zebranie wiejskie 17.09.2019 r.

Dziś tj. 17.09.2019 r. odbyło się zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2020. Jedyną zgłoszoną propozycją była modernizacja ulicy Strażackiej w technologii asfaltowej. Wszyscy jednogłośnie poparli to zadanie. Mimo niesprzyjającej pogody przybyło przeszło 30 osób. Cieszy fakt, że mieszkańcy chcą mieć wpływ na wydatkowanie tej części środków z budżetu gminy na rozwój swoich wsi.

Zdjęcia

Dodaj komentarz