Apel Posterunku Policji w Radzanowie

       W związku z realizacją czynności do planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego miejscowości Rogozino i miejscowości przyległych trwającego w okresie od 01.02.2019r. do 31.07.2019r. dzielnicowy Posterunku Policji w Radzanowie sierż. szt. Michał Kłosiewski zwraca się z apelem do osób zamieszkałych w miejscowości Rogozino i miejscowościach przyległych o reagowanie na wałęsające się bezpańskie psy oraz psy mające właścicieli, a niewłaściwie dozorowane. Sytuacje takie prowadzą do zagrożenia bezpieczeństwa osób mieszkających na podległym terenie, zarówno dorosłych jak i dzieci. Powyższe przepisy reguluje art. 77 Kodeksu Wykroczeń. W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy! W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym telefonicznie (24) 266-14-46 lub osobiście w Posterunku Policji w Radzanowie ul. Płocka 32.