Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Radzanowo

Według wytycznych Europejskiej Agendy Cyfrowej w 2020 roku każdy obywatel Unii Europejskiej ma znajdować się w zasięgu internetowego łącza nie wolniejszego niż 30 Mb/s, a co najmniej połowa ma korzystać z Internetu z prędkością nie mniejszą niż 100 Mb/s.

W Polsce te cele realizowane są poprzez Program Operacyjny Polska Cyfrowa, którego założeniem jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów kraju.

W regionie płockim a tym samym w gminie Radzanowo operatorem światłowodowej sieci dostępowej po wygranej w konkursie została spółka NEXERA. Jako beneficjent programu spółka realizuje jego założenia, likwidując „białe plamy” w dostępie do Internetu wysokiej przepustowości. Dodatkowo sieć dostępowa ma zostać doprowadzona do wszystkich szkół w regionie objętym projektem, dzięki czemu uczniowie i nauczyciele zyskają dostęp do Internetu o wysokiej przepustowości.

Inwestycja obejmuje budowę światłowodowej sieci szerokopasmowej dla 29 190 gospodarstw domowych oraz 245 placówek oświatowych zlokalizowanych na obszarze nr 3.1.14.70 (płocki). W ramach inwestycji wybudowanych zostanie: 
a) 27 węzłów dostępowych.
b) 1 węzeł szkieletowy (punkt wymiany ruchu),
c) około 2 988 km sieci dostępowej (długość trasowana).

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych przed uwzględnieniem dochodu wynosi blisko 94 885 705.70 zł. Istotą projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach poprzez zaoferowanie usług hurtowych świadczonych przy wykorzystaniu wybudowanej infrastruktury dostępowej.

Obecnie na terenie Gminy Radzanowo przedstawiciele spółki kontaktują się z mieszkańcami w celu uzgodnienia przebiegu tras linii internetowych. 
W wyniku realizacji projektu miejmy nadzieję, że uzyskamy jako wspólnota tworząca gminę Radzanowo dostęp do sieci internetowej na miarę XXI wieku.

Opracowano na podstawie materiałów informacyjnych beneficjenta i strony www.mapadotacji.gov.pl

Szybszy internet od Orange

Od dziś w naszej miejscowości dostępny jest szybszy internet od Orange. Niestety nie jest to jeszcze światłowód. Internet przyspieszył do 80 Mb/s ~ 8-10 MB/s. Medium po jakim jest przesyłany to kabel telefoniczny – powszechna Neostrada. Aktualnie osoby, które korzystają z usług Orange powinny odnotować podwyższenie przepustowości łącza, gdyby jednak tak nie było można skontaktować się z Orange. Internet jest dostępny tylko w określonych lokalizacjach – poniżej przedstawiamy mapę zasięgu.  

Przy sprawdzaniu dostępności usług w naszej lokalizacji należny zaznaczyć „Internet Domowy” po lewej stronie.

https://www.orange.pl/view/mapazasiegu

 

Aby przyspieszyć instalację światłowodu można wypełnić formularz na stronie: https://rogozino.eu/swiatlowod/

Światłowód

Zapraszamy do wypełnienia formularzu dotyczącego internetu światłowodowego. Znajduje się on pod adresem https://oferty.orange.pl/internet/

Zasada jest prosta „Im więcej osób zarejestrowanych w Twojej okolicy, tym większa szansa na dostęp do Orange Światłowód”. Internet światłowodowy pozwala na bardzo szybki przesył danych nawet do paru Tb/s (Terabitów danych na sekundę). W Polsce jak na razie dostępne są oferty 100/300/600/900/1000/10 000 Mb/s (pobieranie danych).