Upamiętnienie Godziny „W”

Urząd Gminy w Radzanowie uprzejmie informuje, że zgodnie z rekomendacją Wójta Sylwestra Ziemkiewicza w dniu jutrzejszym o godz. 17.00 przy strażnicach gminnych jednostek OSP będą włączone syreny alarmowe. Emitowany dźwięk ciągły trwający 1 minutę to symboliczne nawiązanie do Godziny „W” rozpoczynającej przed 75. laty krwawe Powstanie Warszawskie. W ten sposób każdego roku oddajemy hołd bohaterskim żołnierzom i mieszkańcom stolicy poległym i zamordowanym podczas trwającego 63 dni powstania.

Włączenie syren odbędzie się na podstawie zarządzenia nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego