Apel Wójta Gminy Radzanowo w sprawie WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ PSÓW

APEL WÓJTA GMINY RADZANOWO W SPRAWIE WAŁĘSAJĄCYCH SIĘ PSÓW!

       Szanowni Mieszkańcy, w ostatnim okresie na terenie Gminy Radzanowo nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po drogach, ulicach i polach naszej gminy. Stanowią one zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci.

Są to psy, które mają swoich właścicieli lecz są nieodpowiednio dopilnowane.
Psy nie pozostające na uwięzi powinny pozostawać w ogrodzonej posesji ażeby nie mogły wydostać się na zewnątrz.
Przypominam, że za psa odpowiada jego właściciel i na nim spoczywa obowiązek odpowiedniego pilnowania zwierząt, obowiązek szczepienia przeciw wściekliźnie. 
W związku z powyższym apeluję do wszystkich właścicieli psów o rozwagę i zapewnienie bezpieczeństwa innym mieszkańcom i użytkownikom dróg, ulic oraz o trzymanie ich na swoich posesjach.
Ponadto informuje, iż osoby, które nie zachowują zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlegają karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. (Kodeks wykroczeń Dz. U. 2019 poz. 821).

(-) Sylwester Ziemkiewicz

Dodaj komentarz