*** Przekaż 1% podatku dla Piotra Olkuskiego *** Przekaż 1% podatku dla Bartosza Piaseckiego *** Linia 121 została zawieszona do odwołania!! * Reklamy automatycznie dostosowują się do zawartości strony, dlatego mogą występować w różnych miejscach. *

Zmiana stawek za odpady

Informacje z XVI sesji rady gminy.

Na nadzwyczajnej sesji zwołanej 4 lutego podjęto pakiet uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Dostosowanie obowiązujących do tej pory uchwał zobligowane było nowelizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wymusiła na samorządach aktualizację prawa lokalnego w ciągu 12 miesięcy.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Złożenie nowego formularza przez wszystkich mieszkańców jest obowiązkowe i zaplanowane w Urzędzie Gminy od dnia 02 marca. Deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku występowania zaległości.

Następnie radni określili stawkę za odpady, która z dniem 1 marca wynosić będzie 26 zł od osoby za odpady zbierane selektywnie oraz 52 zł od osoby za odpady zmieszane. Preferencyjną wysokość opłaty ponosić będą mieszkańcy posiadający przydomowe kompostowniki na bioodpady, dla nich stawka wyniesie 25 zł od osoby. Ta znacząca podwyżka opłat wynika z rosnących kosztów odbioru odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Zakończone postępowanie przetargowe dobitnie pokazuje, że wyłoniony w postępowaniu oferent zaproponował warunki finansowe zwiększające dotychczasowe koszty roczne o 45%, co kwotowo stanowi ponad 2 mln zł złotych. Na ten wzrost stawek rynkowych składa się wiele czynników: od wzrostu płaty minimalnej, wzrostu cen paliwa i rosnącej opłaty za umieszczanie odpadów na składowiskach, przez brak rynków zbytu dla surowców wtórnych i wzrost opłat za pojemniki i worki, po coroczne podwyżki cen za przyjmowanie odpadów przez Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Awaria sieci wodociągowej

Uprzejmie informujemy, że nastąpił przeciek na sieci wodociągowej w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu „Lewiatan” w Rogozinie. Usunięcie awarii wodociągu nastąpi w dniu jutrzejszym tj. 05.02.2020. W zawiązku z powyższym planowana jest przerwa w dostawie wody od godz. 8:00 do 16:00 na ul. Mazowieckiej w kierunku ul. Wiejskiej, ul. Strażackiej, ul. Osiedlowej oraz w miejscowości Białkowo. Za utrudnienia przepraszamy!

Informacja dotycząca budowy sieci światłowodowej w Rogozinie

W związku z opracowywanym projektem budowy sieci światłowodowej przez firmę Iris Telecommunication Sp. z o. o. (działającej na zlecenie spółki NEXERA) informujemy, że w najbliższych dniach na terenie gminy Radzanowo (w miejscowościach: Białkowo, Brochocin, Brochocinek, Chełstowo, Chomętowo, Ciółkowo, Ciółkówko, Czerniewo, Dźwierzno, Juryszewo, Kostrogaj, Łoniewo, Męczenino, Nowe Boryszewo, Radzanowo, Radzanowo – Dębniki, Radzanowo – Lasocin, Rogozino, Stare Boryszewo, Stróżewo, Stróżewko, Szczytno, Ślepkowo Królewskie, Ślepkowo Szlacheckie, Śniegocin, Wodzymin, Woźniki, Woźniki – Paklewy i Wólka) podjęte zostaną działania w celu udzielenia wszelkich informacji Mieszkańcom, przedstawienia planowanej trasy sieci światłowodowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń od właścicieli nieruchomości.

Ferie z CKIS – 2020 Zapraszamy!

Zapraszamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w Feriach z CKIS 2020. Szczegóły w Regulaminie i Deklaracji uczestnictwa. Zapisy do 31.01.2020 do godz. 15:00. Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy do zapisów od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Zapraszamy!

deklaracja_ferie_2020.pdf

regulamin_ferie_z_ckis_2020.pdf