Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy Radzanowo

Informacja dotycząca transportu zbiorowego na terenie Gminy Radzanowo

W związku z licznymi zgłoszeniami od Mieszkańców dotyczącymi przyszłego funkcjonowania połączeń komunikacyjnych KM Płock na terenie Gminy Radzanowo przedstawiamy Państwu aktualną sytuację:
W ostatnich miesiącach otrzymaliśmy wiele wniosków dotyczących potrzeby dodatkowych kursów linii nr 120. Propozycje dodatkowych kursów przekazaliśmy do organizatora transportu zbiorowego KM Płock czyli Urzędu Miasta Płock.
Organizator transportu przedstawił Nam jak również innym gminom korzystającym z KM Płock ofertę na 2020 r. obejmującą wzrost dopłaty o około 40 procent. (gminy dopłacają do każdego kilometra przejechanego przez KM na ich terenie). Ponadto w ofercie nie uwzględniono zwiększenia ilości kursów linii nr 120. W związku z brakiem możliwości rozwoju linii KM 120 informujemy, iż od stycznia zostaną wydłużone niektóre kursy linii P4 do Radzanowa tak aby zapewnić Naszym Mieszkańcom możliwość podstawowego dojazdu do Miasta Płocka. Nowy rozkład linii P4 będzie w najbliższych dniach dostępny do pobrania na stronie www.radzanowo.pl w zakładce transport publiczny. Również w tej zakładce będzie można znaleźć aktualne rozkłady jazdy linii 120 KM Płock oraz innych przewoźników świadczących usługi na terenie Gminy Radzanowo.
W sprawie linii nr 121 Rogozino – Płock Podolszyce wystąpiliśmy do organizatora transportu o przywrócenie tej linii w odpowiedzi otrzymaliśmy informację, iż ze względu na braki w taborze na chwile obecna jest to niemożliwe. W związku z tym rozpoczęliśmy rozmowy z przewoźnikami w celu uruchomienia komercyjnego połączenia zapewniającego dojazd dzieci i młodzieży do szkół w Płock Podolszyce. Po kilu odmowach wydaje się że znaleźliśmy firmę która zadeklarowała przedstawienie oferty na tą usługę. W najbliższym czasie przedstawimy otrzymaną ofertę zainteresowanym rodzicom.
Zachęcam do zapoznawania się również z ciekawymi artykułami opisującymi obecną sytuację transportową związaną z liniami podmiejskimi KM Plock:
https://portalplock.pl/…/24397_chc_aby_gminy_wiecej_zaplaci…
https://dziennikplocki.pl/…
https://plock.wyborcza.pl/…/7,35681,25543340,po-1-stycznia-…

Rozkłady pojawią się również na stronie Rogozino.eu 

Kursowanie linii 120 i P4 w czasie Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra

  • 23, 27 i 30 grudnia Autobusy kursować będą według rozkładu jazdy na DZIEŃ POWSZEDNI. Nie będą wykonane wybrane kursy „szkolne” (oznaczone w rozkładach jazdy literą „s”) na linii 120
  • 24 i 31 grudnia (wtorek – Wigilia i Sylwester – w internetowym rozkładzie jazdy patrz: godziny odjazdów w kolumnie „24. i 31. XII”) autobusy wszystkich linii kursować będą jak w DZIEŃ POWSZEDNI (bez kursów „szkolnych”) do około godz. 17 (wykaz ostatnich kursów w pliku PDF).
  • 25 i 26 grudnia (Boże Narodzenie) oraz 1 i 6 stycznia (Nowy Rok i Trzech Króli) W internetowym rozkładzie jazdy i w rozkładach jazdy na przystankach patrz kolumna „niedziela / odjazdy w niedziele i święta”.
  • 28 grudnia i 4 stycznia (sobota) Autobusy wszystkich linii kursować będą według rozkładu jazdy na SOBOTY.
  • 29 grudnia i 5 stycznia (niedziela) Autobusy wszystkich linii kursować będą według rozkładu jazdy na NIEDZIELE bez ograniczeń.
  • 2 i 3 stycznia (czwartek i piątek) Autobusy wszystkich linii kursować będą według rozkładu jazdy na DZIEŃ POWSZEDNI bez ograniczeń.
  • Na temat kursowania linii P4 brak informacji.

Plik PDF

komunikat-swiąteczny.pdf

 

Ostatnie kursy 24 i 31 GRUDNIA 2019 R:

120 z Jachowicza o 15:47 (Radzanowo, skrzyż. 16:14) ze Staroźreb o 16:39 (Radzanowo, skrzyż. 16:53, Rogozino, szkoła 17:02)

Zbiórka ubrań, książek i gadżetów

Zbiórka ubrań, książek i gadżetów

Jeśli masz zbędne ubrania, książki albo inne gadżety w przyzwoitym stanie, możesz je przynieść do naszej szkoły i wrzucić do stojących przy wejściu kartonów.

Zbiórkę prowadzimy na rzecz Płockiego Towarzystwa Pomocy Zwierząt „Arka”. Dochód ze sprzedaży używanych przedmiotów pomoże potrzebującym zwierzakom. Koordynatorem akcji jest Anna Wendołowska, mama Bartka, który uczy się w naszej szkole. Pomóżmy wspólnie!

Nowe zestawy komputerowe dla szkół

Dzisiaj wspólnie z Sekretarzem gminy Marcinem Kuczkowskim przekazaliśmy do Szkoły Podstawowej w Radzanowie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie nowe zestawy komputerowe. Komputery które pozyskała Gmina Radzanowo pozwolą na utworzenie w szkołach pracowni informatycznych🎅👍😀