Kursowanie linii 120 i linii P4 3 czerwca 2021 r. (Boże Ciało)

3 czerwca (Boże Ciało) autobusy będą kursowały według następujących zasad:

Linia 120

  • Kursy nie będą wykonywane (autobusy wszystkich linii kursować będą według niedzielnego rozkładu jazdy))

Linia P4 

  • Brak informacji ze strony przewoźnika

 

4 czerwca:

Linia 120

  • autobusy wszystkich linii kursować będą według rozkładu jazdy na dzień powszedni (szkolny)

Linia P4 

  • Kursy wykonywane bez ograniczeń