Zmiany w organizacji wypożyczania książek

Drodzy Czytelnicy,
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozporządzeń zmieniających (z 10 marca 2021 r. i 11 marca 2021 r.) Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie od 15 do 28 marca ogranicza swoją działalność. Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej wprowadzamy nowe zasady wypożyczania zbiorów. Odbywać się ono będzie wyłącznie w formie bezkontaktowej przy wejściu do budynku, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych.
Procedura wygląda następująco:
• czytelnik zamawia publikacje telefonicznie lub mailowo w wybranej bibliotece
 
GBP Radzanowo tel. 24 2613442, e-mail: [email protected]
FB Rogozino tel. 24 3645656, e-mail: [email protected]
 
• bibliotekarz kompletuje zamówienie i uzgadnia z Czytelnikiem konkretny termin odbioru (dzień i godzinę),
• w umówionym terminie Czytelnik odbiera zamówienie i zostawia zwroty w wyznaczonym miejscu przy wejściu do biblioteki.
• termin zwrotu aktualnie wypożyczonych książek zostanie automatycznie przedłużony.