*** Przekaż 1% podatku dla Piotra Olkuskiego *** Przekaż 1% podatku dla Bartosza Piaseckiego *** Linia 121 została zawieszona do odwołania!! * Reklamy automatycznie dostosowują się do zawartości strony, dlatego mogą występować w różnych miejscach. *

Zawieszenie kursów „szkolnych” na linii 120

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach w dni powszednie od 12 do 25 marca 2020 r. nie będą wykonywane kursy „szkolne” (oznaczone w rozkładach jazdy literą „s”):

  • na linii 120 – o godz. 6:17 z Góry (6:32 ze Staroźreb) i 14:52 z Jachowicza (kurs do Góry)

Zawieszenie działalności jednostek i instytucji gminnych

Zawieszenie działalności jednostek i instytucji gminnych.

Na mocy decyzji Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuję, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w terminie od 12 do 25 marca br. na terenie gminy Radzanowo zostaje czasowo zawieszona działalność następujących jednostek:

  1. Szkoła Podstawowa w Radzanowie,
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie,
  3. Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie
  4. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogozinie,
  5. Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie,
  6. Gminne Centrum Informacji.

W dniach 12-13 marca br. przedszkola i szkoły będą prowadziły wyłącznie zajęcia opiekuńcze. Od 16 marca br. dzieci nie przychodzą do szkół i przedszkola. O szczegółach organizacji pracy dydaktycznej z uczniami dyrektorzy informują rodziców na bieżąco, za pośrednictwem dzienników elektronicznych. Przypominam, że rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy na okres do 14 dni (szczegóły wnioskowania o zasiłek na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

We wskazanym okresie nie będą działać także:

  1. hala sportowa w Radzanowie,
  2. boisko Orlik w Rogozinie 
  3. Dom Ludowy w Rogozinie.

Wszystkie organizacje prowadzące działalność w tych obiektach muszą odwołać zajęcia i zaplanowane spotkania.

Paczki żywnościowe przekazywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie będą dostarczane uprawnionym mieszkańcom gminy Radzanowo sukcesywnie bezpośrednio do ich domów.

Terminy wypożyczenia książek zostaną przedłużone na czas zamknięcia Bibliotek.

 

Z poważaniem
Sylwester Ziemkiewicz
Wójt Gminy Radzanowo.